User Tools

Site Tools


Sidebar

project:201103_amerongen

De Andrieskerk, Amerongen

Dit zijn luchtfoto's van de Andrieskerk in Amerongen. Ze zijn genomen op 11 maart 2011. Voor het nemen van deze foto's hing de camera aan de lijn van een vlieger. Het kaartje geeft de locatie van de vlieger aan. De vlieger werd, met toestemming, opgelaten in de tuin van Rentmeestershuis-Amerongen

Wikipedia: “De Andrieskerk is een laat-gotische kerk. Al in de 12de eeuw heeft op deze plaats een tufstenen zaalkerkje gestaan. De toren, die aan de zijkant stond, werd pas in 1527 gebouwd en was 55 meter hoog. De stijl was afgeleid van de Utrechtse Domtoren. Een vrijwel identieke toren is gebouwd in Eemnes-Buiten.

Toen Gelderse troepen tijdens de Reformatie de omgeving van Amerongen overvielen, werd dit kerkje zwaar beschadigd. Na de brand werd er een driebeukige bakstenen kerk gebouwd, waarbij de toren werd ingebouwd. De naam Sint-Andrieskerk werd veranderd in Andrieskerk.

In 1884 begon een grote restauratie, waarbij het houten tongewelf van het middenschip veranderd werd: er kwam een kruisribgewelf, dat gepleisterd werd. De preekstoel kreeg een andere plaats en voor graaf Godard van Aldenburg Bentinck, die sinds 1879 op Kasteel Amerongen woonde, werd een speciale loge gebouwd.”

Zie ook: www.andrieskerk.nl

Kaart

<googlemap3 type=“hybrid” width=“800px” height=“300px” zoom=“15” lat=“51.997923” lng=“5.461482”>51.997923,5.461482, Camera;</googlemap3>

De luchtofoto's van de Andrieskerk in Amerongen

Terug naar het overzicht..

project/201103_amerongen.txt · Last modified: 2016/10/16 16:42 by 127.0.0.1