User Tools

Site Tools


Sidebar

project:sophiapolder

Natuureiland Sophiapolder

Dit zijn luchtfoto's van de Sophiapolder bij laag water. Bij hoog water komt het water tot net onder de planken van het wandelpad, ruim een meter hoger! Het eiland is op zaterdagmiddag bereikbaar met een gratis pontje.

Voor het nemen van deze foto's hing de camera aan de lijn van een vlieger. Omdat de wind zwak was, zijn deze foto's gemaakt met een GoPro. Dit is een lichte sport camera met een fish-eye achtige lens. Deze lens heeft een brede kijkhoek maar maakt rechte lijnen krom. Enkele foto's heb ik hiervoor gecorrigeerd.

Het kaartje geeft de locatie van het gebied aan.

Noot: ik heb ook opnamen gemaakt tijdens het aanleggen van dit gebied. Deze foto's zullen binnenkort aan de site worden toegevoegd.

Zuid-Hollands Landschap: In het hart van de Drechtsteden, midden in de rivier De Noord, is een robuust natuureiland ontstaan (77 ha). Vroeger liepen hier Sophiapolderkoeien. Nu ontwikkelt het zicht tot een waardevol zoetwatergebied, dat onder invloed staat van eb en vloed. De slikken staan nu eens droog en een paar uur later, als de vloed opkomt, verdwijnen ze weer onder water. Deze zoetwatergetijdenatuur is uiterst zeldzaam in Europa.

Het gebied compenseert natuur die elders, door de aanleg van de HSL en de Betuwelijn, verloren is gegaan. Bovendien wordt de waterkwaliteit verbeterd door allerlei planten die zich gaan vestigen. Op het eiland zijn wandelpaden, vlonders en uitkijkpunten aangelegd, wat uw bezoek tot een avontuurlijk uitstapje maakt. Er is ook een kijkhut geplaatst om ongestoord van allerlei vogelsoorten te kunnen genieten.

Zie ook de uitgebreide informatie over de Sophiapolder op de site van Deltanatuur

Kaart

<googlemap3 type=“hybrid” width=“700px” height=“300px” zoom=“13” lat=“51.839251” lng=“4.666228” helper=“off” controls='off'> 51.839251,4.666228, Camera;</googlemap3>

Luchtfoto's van de Sophiapolder

Terug naar het overzicht..

project/sophiapolder.txt · Last modified: 2016/10/16 16:42 by 127.0.0.1